Журнал - сторінка 6 з 6

Археолого-петрографічні дослідження в Східному Приазов’ї

Петрунь В.Ф.
Одеса

Працюючи у штаті Новоазовської археологічної експедиції, автор вивчав (спочатку візуально, а згодом за допомогою імерсійного методу під поляризаційним мікроскопом) камінь знарядь та будівельних конструкцій поселень Безіменне I та II, які з 1987 р. досліджуються В.Н. Горобовим [Горобов, Усачук 1993] у Новоазовському районі Донецької області. Взяті у комплексі (хоч єдина стратиграфічна колонка другої з пам’яток охоплює період від зрубної архаїки до білозірського часу), ці матеріали, доповнені результатами вивчення геології регіону, в своєму петрографічному спектрі виявилися методично багатозначними та цікавими.

Керамика Белозёрского I селища

Ю.И. Колев, Н.П. Салугина
Самарский государственный педагогический университет, Институт истории и археологии Поволжья, Самара

В коллекции керамики, собранной на поверхности памятника, представлено более 80 фрагментов лепных сосудов. Среди них неорнаментированные стенки (около 60 экз.), фрагменты стенок с орнаментом (9 экз.), венчики сосудов с орнаментом (10 экз.), неорнаментированные венчики (3 экз), фрагменты днищ (2 экз.).

Белозёрское погребение

Д.А. Сташенков
Самарский областной историко-краеведческий музей им. П.В. Алабина

В июле-августе 1998 г. археологической экспедицией Самарского областного историко-краеведческого музея им. П.В. Алабина были проведены охранные археологические раскопки Белозерского I селища в Волжском р-не Самарской области в зоне капитального ремонта трассы нефтепровода Альметьевск-Куйбышев (Кузнецова Л.В., Сташенков Д.А., 1999).

Остатки животных из Белозёрского погребения

П.А. Косинцев, Н.В. Рослякова
Уральское отделение РАН, Екатеринбург Самарский государственный педагогический университет,Самара

В 1998 г. Археологической экспедицией Самарского областного историко-краеведческого музея им. П.В. Алабина было изучено погребение у c. Белозёрки Волжского р-на Самарской области. В ходе их раскопок были получены комплексы костных остатков животных. Результаты их изучения приводятся ниже. При описании материала сначала дается описание найденных костных остатков, а затем их вероятная интерпретация и реконструкция.

Південноруське сільське житло (матеріали до реконструкції заглибленого житла ХІ-ХІІІ ст.)

В.К. Козюба
Інститут археології НАН України

У 1986-1994 pp. Канівською експедицією (керівник - В.О. Петрашенко) поблизу сіл Григорівка та Бучак Канівського р-ну Черкаської обл. велись розкопки на шести давньоруських поселеннях, де досліджено близько 30 жител XI-XIII ст. Серед них - знищене пожежею житло XII ст. в ур. Підтополеве, унікальне за станом збереженості серед досліджених сільських жител всього Середнього Подніпров’я.

Древнерусская печать второй пол. XII - первой пол. XIII в. с территории киевского детинца

Виктория Булгакова
Византийско-греческий семинар FU Berlin

Во время археологических исследований 1971 г. на территории Киевского детинца (раскопки Старокиевского отряда Киевской постоянно действующей археологической экспедиции ИА АН УССР под рук. С.Р. Килиевич) была обнаружена древнерусская вислая свинцовая печать (Рис. 1). Ввиду неудовлетворительной сохранности, ее атрибуция до недавнего времени оставалась не вполне определенной [Кілієвич 1975; Ивакин 1981; Килиевич 1982; Булгакова 1996].

Штамп для клеймения византийских амфор XI в.

Валерий Булгаков
Лаборатория аналитических исследований НИИПОИ МКИ Украины

В собрании Национального музея истории Украины (б. ГИМ УССР) среди группы вещей, поступивших из коллекции Б.И. Ханенко и приобретенных этим коллекционером в начале прошлого века на антикварных рынках Балкан и Малой Азии, находится предмет с выразительными признаками печатного орудия (инв. № в 4626/77, рис. 1). Материал сравнения позволяет интерпретировать его как штамп для клеймения византийских амфор X-XI вв.

Археометричні дослідження Трипільської цивілізації

В.П. Дудкін, М.Ю. Відейко
НДІПОД МКМ України

Археометрія - загальна назва комплексу природничих досліджень старожитностей, які вивчають археологи. Реєстр археометричних методів в наш час стрімко зростає - пропорційно розвитку науки та високих технологій. Без археометрії наші знання про минуле були б обмеженими у всьому - починаючи від абсолютного віку давніх культур та цивілізацій і закінчуючи відомостями про економіку або зовнішній вигляд людей чи їх спосіб життя.

Теоретична модель об'єктної бази даних

М.І.Жарких, Ю.Б.Кабаков
НДІПОД МКМ України

Теоретичні моделі вживаються далеко не в усіх розділах комп’ютерної науки. Скажімо, ніхто ніколи не чув за теорію, яка лежить в основі текстових процесорів чи електронної пошти. Ніхто не журиться питанням, чи операції “вирізати / скопіювати / вставити” утворюють повний набір операцій над текстом, і тим не менше тексти пишуться, текстові процесори вдосконалюються, виходячи з чисто практичних міркувань.