Лабораторія археологічних досліджень

Навчальна науково-дослідна лабораторія археологічних досліджень Історичного факультету Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова.

Історія Лабораторії нараховує вже більше 40 років і бере свій початок у далекому 1969 році, коли в Київському педагогічному інституті ім. А. М. Горького був відкритий історичний факультет і створений гурток археології.

Очолила його співробітниця Інституту археології, кандидат історичних наук Надія Михайлівна Кравченко. Саме вона зуміла створити й згуртувати навколо себе групу студентів, які займалися поглибленим вивчанням археологічних дисциплін. За три десятки років безліч студентів згадують роботу в лабораторії як кращі, найяскравіші моменти свого життя. Але зберегти вірність археології й присвятити себе науці змогли обрані.

Серед них Руслан Германович Шишкін - керівник Лабораторії, учень Надії Михайлівни Кравченко, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології слов'ян .

Його незмінним однодумцем є Олег Влодиславович Петраускас - кандидат історичних наук, співробітник відділу археології ранніх слов’ян Інституту археології НАН України. З 1995 року він несе непосильний тягар керівника щорічної студентської археологічної експедиції.

Основні форми роботи Лабораторії

  • Археологічні експедиції
  • Підготовка наукових звітів і публікацій
  • Наукові конференції, семінари, колоквіуми
  • Лекції й практичні заняття по археології

Тематика наукових досліджень

Основним напрямком досліджень є загальна тема "Етнокультурна історія Середнього Подніпров'я в першій половині I тисячоліття н.е.", що охоплює такі проблеми:

  • реконструкція системи заселення й екології території племен черняхівской культури;
  • вивчення господарства придніпровських племен;
  • релігійні вірування носіїв черняхівской культури за матеріалами поховального обряду;
  • проблема взаємин черняхівскої і київської культур;
  • проблема формування й розвитку черняхівскої і київської культур і подальші долі їхніх носіїв.