Руслан Германович Шишкін

Кандидат історичних наук. Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова.

Кандидат історичних наук. Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова.

  • Археологічні пам’ятки Середнього Поросся (За результатами обстеження Рокитнянського району // Наукові записки Білоцерківського Державного краєзнавчого музею. Випуск I Біла Церква.- 1995.- С.3-17 (у співавторстві із Готуном І.А., Панченко М.В., Петраускасом А.В.).
  • Розкопки і розвідкові роботи у краї в 1993-1994 роках (Звіт) // Прес-музей № 6.- Науково-інформаційний бюлетень Фастівського державного краєзнавчого музею.- Фастів.- 1996.- С.21-26 (у співавторстві з С.Лисенко).
  • Поховання східнотшинецької культури поблизу с.Малополовецьке // Археологія. – 1996.- №1.- С.146-150. (у співавторстві з Лисенко С.Д.).
  • Система заселения Среднего Поднепровья в I-V вв. // Тези доповідей української делегації на VI Міжнародному конгресі слов’янської археології (Новгород, Росія, 1996 р.).- Київ. 1996.- С.58-60.
  • Дослідження в Рокитнянському районі // АДУ 1993.- К.- 1997.- С.38-40 (у співавторстві з Готуном І.А., Панченко М.В., Петраускасом А.В.
  • Розкопки біля села Малополовецьке // АДУ 1993.- К.- 1997.- С.72-74 (у співавторстві з Кравченко Н.М., Готуном І.А., Максимовим В.В., Лисенко С.Д.)
  • Zur Siedlungsarchaologie der Cernjachov-Kultur // Die Sintana de Mures-Cernjachov-Kultur. Akten des Internationalen Kolloquiums in Caput vom 20. Bis 24 Oktober 1995.- Bonn.- 1999.- S.83-90.
  • Гончарний горн черняхівської культури поселення Малополовецьке-2 // Прес-музей №№9-10 за 1998 р.- Науково-інформаційний бюлетень Фастівського державного краєзнавчого музею.- Фастів. 1999.- с.87-93.
  • Классификация трехслойных гребней черняховской культуры // Тези доповідей семінару (Київ, 14-16 грудня 1999р.).- Київ, 1999, с.43-48.