Олег Валдасович Петраускас

Кандидат історичних наук. Інститут археології Національної Академії Наук України.

Кандидат історичних наук. Інститут археології Національної Академії Наук України.

Біографія

Народився в 1963 році. Навчався на історичному факультеті Київського педагогічного інституту ім. А. М. Горького з 1982 по 1987рр. З 1990 по 1993рр. проходив навчання в аспірантурі Інституту археології НАН України. У 1993р. захистив кандидатську дисертацію на тему: \ “Iсторiя обряду кремацiї на теріторiї Середнього Подiпров \ ‘я у I тис.. н.е. " і з цього ж року є науковим співробітником відділу слов’янської археології Інституту археології (м. Київ).

Наукова сфера діяльності пов’язана з проблемами вивчення археологічних старожитностей пізньоримського часу на території Україні. Темою спеціального дослідження є поховальні пам’ятки черняхівської культури.

Бере участь в експедиційних археологічних дослідження з 1983 року. Самостійні дослідження проводить з 1989 року.

Публікації

 • Петраускас О.В. До методики вивчення обряду спалення зарубинецької культури / / Актуальні проблеми історико-археологічних досліджень. Тези доповідей YI республіканській конференції молодих архео логів. К.-1987.-С.127-128 1987 2
 • Петраускас О.В., Шишкін Р.Г. Археологічна карта Постугнянья другій чверті I тисячоліття і деякі питання методики картографування / / Сучасні історико-археологічні дослідження. Кіев.ун-т .- Київ, 1988 .- С.129-137 .- Деп. в Інституті науково-технічної інформації в галузі суспільних наук АН СРСР 02.02.89 р. N 368553; 1988 12
 • О. В. Петраускас, Р. Г. Чиж нових пам \ ‘âtki drugoi čverti я tis.n.e. Pravoberežži Serednogo Podniprov \ ‘(materialami rozvidok 1985-89 r.r.) / / Проблеми vivčennâ ohoroni пам ' АТОК arheologií̈ Kií̈vŝini: Прагнути dopovidej Persoli naukovo-praktičnoí̈ oblasnoí̈ конференцій, prisvâčenij 140-Річчі hasieran narodžennâ V z. В. Hvojki 1991 .- р. - До .- 1991 .- S.68-шістьдесят дев’ятий 1991 2
 • Обломскій А.М., Терпиловський Р.В., Петраускас О.В. Розпад зарубинецької культури та його соціально-економічні та ідеологічні причини / / АН УРСР Ін-т археологіі.-Препр.-К.-1991 .- 48с. 1991 50
 • Петраускас О.В., Шишкін Р.Г. Деякi пiдсумки археологiчних дослiджень, проведенних на правобережнiй Київщинi у 1985-1990 роках (за матерiалами пам'яток пiзньоримського часу)// Археологiчнi дослiдження проведенi на територiї України протягом 80-х рокiв органами охорони пам'яток та музеями республiки.-К.-1992.-С.96-111. 1992 20
 • Петраускас О.В. Про культовий шар та поховання з трупоспаленням на могильниках черняхiвськоi культури // Архелогiя, вип.2, 1993.- С.36-51., 1993 30
 • Петраускас О.В. Iсторiя обряду кремацiї на територiї Середнього Подiпров'я у 1 тис. н.е. - Автореф. дис…. канд. iст. наук.- К.- 1993. - 17 с. 1993
 • Петраускас О.В., Петропавлівський А.Б. Розкопки могильника черняхівської культури в г.Каневе / / Археологiчнi дослiдження в Украiнi 1991 роцi.-Луцьк.-1993.-С.91-92 1993 2
 • Петраускас О.В. Могильники черняхівської культури Середнього Подніпрв'я //Тези доповідей українскої делегації на VІ Міжнародному конгресі слов'янської археології (Новгород, Росія, 1996р.), Київ, 1996.-С.48-50 1996 2
 • Петраускас О.В. Могильник черняхівської культури в г.Каневе-вул.Пушкіна / / Studіa Gothіka (ІІ), Lublіn, 1998 .- S.189-220. 1998
 • Петраускас О.В., Шишкін Р.Г. Розкопки могильника черняхівської культури біля с.Велика Бугаївка на Київщині у 1998р. // Археологічні відкриття в Україні в 1997-1998рр., Київ, 1999.- С.79-80. 1999 0,1
 • Петраускас О.В., Шишкин Р.Г. Про черняхівські пам'ятки “змішанного типу” на Правобережжі Київського Подніпров'я // Етнокультурні процеси в Південно-Східній Європі І тисячолітті н.е., Київ-Львів, С.217-230. 1999 1д.а.
 • Приходнюк О.М., Петраускас О.В. Археологічні дослідження в поріччі Тясмину в 1990-1993рр. // Полтавський археологічний збірник.- Полтава, 1999.- С.170-188. 1999 1д.а.
 • Петраускас О.В. Могильники черняхівської культури Косанове і Гаврилівка. Порівняльна характеристика хронологія, похоронний обряд, етнокультурні особливості. / / Сто РОКІВ Вивчення культур поховання на Україні (Тези Доповідей семінару, Київ, 14-16 грудня, 1999р.). - К. - 1999 .- С.27-31. 1999 0,2
 • Петраускас О. В. Про відновлення кремації на висновки в Grдberfeldern Cernjachov-Культура / / Sintana де-Муреш-Cernjachov культури (Матеріали Міжнародного колоквіуму в душу населення з 20 по 24 жовтня 1995 року), редактори: G.Gomolka- Фукс, Бонн, 1999 .- Ч.1-10. 1999 1д.а.
 • Петраускас О.В. Шпори з могильника черняхівської культури у с.Велика Бугаївка / / БІБЛІОТЕКА Vita Antiqua (Сто років черняхівської культури) .- К. - 1999 .- С.135-144. 1999 15
 • Петраускас О.В. Рецензія: Wolagiewicz Р. Lubowidz. Birituelles Grдberfeld культури Wielbark починаючи з кінця 1.Jhs.v.Chr. на початку третього Jhs.n.Chr. Краків, 1995 року. та Jaskanis Так. Cecele. Grдberfeld Wielbark культури в східній Польщі. MAB.-Краків, 1996. / / Археологія, віп.1 .- 1999 .- С.185-190. 1999 0,5
 • Петарускас А.В., Петарускас О.В., Шишкин Р.Г. Новий пам'ятник пізньозарубинецького типу біля с.Крюківщина на Київщині// Vita Antiqua, К.- 1999.- №2.- С.84-92. 1999 20
 • Петраускас О.В., Шишкін Р.Г. Розкопки могильника черняхівської культури біля с.Велика Бугаївка на Київщині у 1999р. // Археологічні відкриття в Україні в 1998-1999рр., Київ, 2000. 2000
 • Петарускас О.В., Шишкін Р.Г. Пізньорімській горизонт поселення Малополовецьке-2 \ \ \ \ Археологічні Відкриття в Україні в 1998-1999рр., Київ, 2000. 2000

Архівні матеріали

 • Кравченко Н.М., Петраускас О.В. Звіт про розкопки поселення і могильника черняхівської культури Обухів 1а в 1984 р. / / НА ІА АНУ .- 1984. 1984
 • Кравченко Н.М., Петраускас О.В., Шишкін Р.Г. Звіт про археологічні розвідках і розкопках у басейні р.Стугни і р.Красной в 1985-86 рр.. / / НА IА НАНУ.-1986. 1986
 • Кравченко Н.М., Петраускас О.В., Шишкін Р.Г. Звіт про роботу Постугнянского загону обласної експедиції за Зводу пам’яток (археології) у Київській області / / НА IА НАНУ.-1987. 1987
 • Петраускас О.В. Звіт про археологічні розвідках в Київській області в 1988-1989 рр.. / / НА IА НАНУ .- 1985. 1989
 • Петраускас О.В. Звіт про археологічні розвідках на території Черкаської області в 1990 році / / НА ІА АНУ .- 1990. 1990
 • Петраускас О.В., Петропавлівський А.Б. Звіт про розкопки могильника черняхівської культури в г.Каневе / / НА ІА АНУ .- 1991. 1991
 • Петраускас О.В. Історія обряду кремації на території Середнього Подніпров’я в 1 тисячолітті н.е. / / Дисс. на соіск. к.і.н., 1993.-326с. 1993
 • Шишкін Р.Г., Петраускас О.В., Лисенко С.Д. та ін Звіт про археологічні дослідження в Київській області в 1994 році / / НА ІА АНУ .- 1991. 1994
 • Петраускас О.В. Звіт про розкопки могильника черняхівської культури у с.Велика Бугаївка Васильківського р-ну Київської обл. в 1995р. / / НА ІА НАНУ.-1995. 1995
 • Петраускас О.В. Звіт про розкопки могильника черняхівської культури у с.Велика Бугаївка Васильківського р-ну Київської обл. в 1996р. / / НА ІА НАНУ.-1996. 1996
 • Петраускас О.В., Шишкін Р.Г., Бабенко Р.В. Звіт про розкопки могильника черняхівської культури у с.Велика Бугаївка Васильківського р-ну Київської обл. в 1998р. / / НА ІА НАНУ.-1998. 1998
 • Петраускас О.В., Шишкін Р.Г. Звіт про розкопки могильника черняхівської культури у с.Велика Бугаївка Васильківського р-ну Київської обл. в 1999р. / / НА ІА НАНУ.-1999. 1999