Третій сезон досліджень у Сокільці

В.А Захар’єв

Хмельницький обласний краєзнавчий музей

У 1994 р. археологічна експедиція Хмельницького обласного краєзнавчого музею продовжила дослідження давньоруського могильника ХІІ-ХІІІ ст. в ур. Батарея поблизу с. Сокілець Дунаєвецького району Хмельницької області. Розчищено 77 м2 могильника. Виявлено десять поховань. Шість з них були перекриті вапняковими плитами, три - без плитового перекриття і одне - засипане камінням.

Орієнтація поховань - західна. Глибина могил до 1,0 м від сучасної поверхні. Трупопокладання здійснювалося без домовин. Ширина могильних ям до 0,9 м при довжині до 2,2 м. У п’ятьох жіночих похованнях виявлено прикраси : мідні та срібні кільця у півтора оберта, бусинкові скроневі кільця, срібні виті каблучки та кільце у півтора оберта, що слугувало за каблучку, мідний гудзичок-підвіску, фрагмент сріблотканої смуги з косим орнаментом на тлі. Простежено закономірність : комплект скроневих кілець в півтора оберта, здебільшого, складався з двох більших та одного меншого за діамером кілець. Вони кріпилися або на шкіряному паску, або на шматку берести, фрагменти яких й було виявлено. Крім цього, знайдено шматок вовняної нитки. Чоловічі поховання безінвентарні.

На території могильника зібрано фрагменти гончарної кераміки ХІІ-ХІІІ ст., в основному, горщиків, але, поряд з цим, знайдено фрагменти глечиків, ручок від кухлів, мисок, покришки. Біля плит, які перекривали поховання №№ 18, 20, простежено скупчення битих посудин, що ілюструє обряд, який існував у ІХ-ХІ ст., і практично домінував і надалі.

В центрі могильника виявлено залишки культової споруди. Дерев’яна капличка розмірами 4x4 м і вівтарною частиною 2,5x2,5 м згоріла під час пожежі. Частково збереглися камені, що слугували підпорами для колод, та фрагменти згорілих нижніх колод. Культову споруду збудовано пізніше закладення західної частини могильника і, фактично, зверху над похованнями центральної частини. Це підтверджує знахідка поховання № 26 безпосередньо під північною стіною споруди.

Однак під час польового сезону 1994 року капличку досліджено не повністю. Розкопки 1995 р. мають дати повну картину, як про функціонування культової споруди, так і могильника в цілому, тому що недослідженим залишився лише південний сектор некрополя.