Розкопки стоянки Анетівка-13 в 1994 році

І.В. Піструїл

Одеський державний університет ім. І.І. Мечнікова

У 1994 році Причорноморська експедиція Одеського державного університету ім. І.І. Мечнікова під керівництвом В.Н. Станко продовжила дослідження стоянки Анетівка-13, яка знаходиться на першій надзаплавній терасі правого берега р. Бакшали в 1,5 км на північний схід від с. Шуцьке Доманівського району Миколаївської області.

Рис. 1. Анетівка-13. 1994 р. Крем’яний інвентар.

Розкоп 1994 р. був закладений як продовження розкопу 1992 р. по південній та західній стінках (ділянку АД/11-20 пройдено до глибини 1,5 м). Після того як глибина нової ділянки розкопу зрівнялясь з глибиною розкопу 1992 р., роботи велися на ділянці АК/1-20, яку було досліджено до глибини 2,25 м. У зв’язку з розмитістю літології пам’ятки археологічний матеріал фіксувався за метричними горизонтами (0,25 м).

Всього під час розкопок 1994 р. знайдено 6848 крем’яних виробів. Ділянка АД/11-20 : 0-1,5 м - 4842 екз.; ділянка АК/1-20 : 1,5-2,25 м - 2006 екз. За різними метричними горизонтами техніко-типологічний склад інвентаря практично однорідний. Деякі відмінності у статистичних співвідношеннях будуть розглянуті у подальших публікаціях. Наведемо сумарний типологічний склад інвентаря. За техніко-типологічним складом крем’яна колекція 1994 р. поділяється на : цілі гальки - 828 екз.; оббиті та розколоті гальки - 998 екз.; нуклевидні осколки - 174 екз.; нуклеуси - 101 екз.; осколки - 1983 екз.; відщепи - 908 екз.; пластини - 5 екз.; осколки та відщепи зі слідами використання - 772 екз.; вістря - 330 екз.; скребки - 251 екз.; скребки з “носиком” - 94 екз.; різці - 169 екз.; скребла - 54 екз.; осколки та відщепи з ретушшю - 50 екз.; скобелі - 90 екз.; інші - 6 екз.

Крем’яний інвентар залягав у всіх горизонтах. Чисельність крем’яних виробів поступово зменшувалась з верхніх горизонтів до нижніх. На ділянці АД/11-20 кремінь був рівномірно розподілений на всіх горизонтах зняття. Розподіл кременю на ділянці АК/1-20 був трохи іншим. Основна маса крем’яних виробів концентрувалась в північно-східному кутку розкопу по лінії ІК/1-10. Однак, чітко окреслених скупчень на розкопі не простежується.