Розкопки на стоянці Анетівка-2 в 1994 році

Главенчук А.В.

Одеський державний університет ім. І.І. Мечнікова

В 1994 році були продовжені дослідження пізньопалеолітичного поселення Анетівка-2 [Станко 1989]. Роботи 1994 р. велись на ділянці ЕІ/13-22, яка являє собою продовження розкопу 1992/93 рр. (ЕП/13-22) в його північно-східній частині. В попередні роки тут були зняті чорнозем “А” і “Б”, горизонти 0 і 1 культурного шару, в яких виявлено 61219 крем’яних виробів (25243 екз. із промивки включно), 13 виробів з інших пород каменю (пісковик, кварцит). Попередній аналіз дозволяє говорити про те, що дана ділянка являє собою центр по обробці кременю і виготовленню мисливського озброєння. В минулому сезоні було досліджено 3 мікрогоризонти культурного шару (120 м2), потужністю 0,22 м, де було зібрано 84535 крем’яних виробів (70713 екз. із промивки включно), 17 виробів з інших пород каменю (граніт, пісковик, кварцит), 3 вироби з кістки (вістря).

Крем’яні знахідки з усіх 3-х мікрогоризонтів типологічно не відрізняються від основної колекції Анетівки-2 [Станко, Григорьева, Швайко 1989]. Крем’яний інвентар представлений такими основними групами виробів : оббиті гальки (21), нуклеуси (286); сколи : відщепи (8715), пластини (1387), мікропластини (1474), сколи оновлення нуклеусів (222); відходи виробництва : осколки (874), різцеві сколи (43). Серед виробів з вторинною обробкою : скребки (70), скобелі (29), різці (128), вістря (75), микровістря (71), сагайдакські вістря (15), пластини з ретушшю (50), пластини зі скошеним кінцем (17), мікропластини зі скошеним кінцем (10), мікропластини з ретушшю (294), осколки та відщепи з ретушшю (48), осколки та відщепи з підтескою (12), пластини з підтескою (4), мікропластини з підтескою (8), відщепи з виємками утилізації (6), пластини з виємками утилізації (10), мікропластина з виємкою утилізації (1), оригінальні вироби (4), комбіновані знаряддя (16) : скребки-різці, скребки-скобелі, скребки-вістря, різці-вістря, скобелі-вістря. В колекції вироби з інших матеріалів : наковальня з граніто-гнейсу, різець та скребло з пісковику, 3 костяних вістря. Крем’яні знахідки залягали в культурному шарі, змішані з дрібними фрагментами фауни, є поодинокі знахідки обпалених кісток. По усій ділянці зустрінуті шматочки вохри. В 3-му горизонті зняття виявлено уламок кістки, забарвлений вохрою.

Рис. 1. Крем’яний інвентар поселення Анетівка-2.

Методика розкопок Анетівки-2 включає в себе також і промивку культурного шару [Станко 1994], що дозволяє уникнути втрат археологічного матеріалу і відновити всі ланки ланцюжка виробничого процесу.

Грунт промивався поквадратно. Промивкою грунта 3-х мікрогоризонтів ділянки ЕІ/13-22 знайдено 70713 кременів, в т.ч. нуклеуси (3), сколи : відщепи та пластини (13433, в т.ч. 5525 мікропластин), сколи оновлення нуклеусів (50), відходи виробництва : осколки, лусочки, мікролусочки, різцеві сколи (56372), вироби з вторинною обробкою (665) : вістря, скребки, різці, скребок-вістря, пластини з притупляючою ретушшю, пластини з загострюючою ретушшю, осколки та відщепи з ретушшю, вироби з ретушшю і виємками утилізації, мікроінвентар. Найбільш масово в промивці представлені відходи обробки кременю : осколки, лусочки, мікролусочки, різцеві сколи, що складають 79,7% від загальної кількості кременю промивки. В колекції мікроінвентаря, зібраній за матеріалами промивки : мікропластини з притупляючою ретушшю, мікропластини з загострюючою ретушшю, мікропластини зі скошеним кінцем, мікропластини з ретушшю і виямками утилізації, мікровістря, вістря мікрограветського типу, мікровістря сагайдакського типу, мікровістря без вторинної обробки (з ретушшю утилізації). Осібно можна виділити скребкові лусочки (109), що являють собою типологічно дрібні відщепи і часто використовувались як заготовки для сагайдакських вістрів.