Неоліт

6/5 — 3 тис. до н е.

Природно-кліматичні умови стали схожими до сучасних. Європу вкривали широколисті ліси. Фіз тип людини . гомо сапієнс сапієнс

Знаряддя. (вел.значення), долота, серпи, зернотерка, ступка, кам’яні і кістяні мотики. Удосконалюються наконечники стріл і списів, палки-копалки у землеробстві. Основні риси і винаходи: техніка обробки каменю удосконалюється (шліфування, заточування, свердління, різання). Нова кам’яна сировина (діорит, нефрит, яшма), поява кераміки, появд прядіння і ткацтва, одяг став легший, якісніший, покращились умови життя, побут, їжу вже варили на вогні, людина пристосовує природу для своїх потреб, удосконалюєтьсд: рибальство, мисливство, збиральництво. Головна риса: поширення скотарства і землеробства — відтворювальних фори господарства. Приручення багатьох тварин: кіз, корів, коней, свиней. Окультурення пшениці, ячменю, полби, рису, бобін. гороху, проса, будували житла, покращення побуту, остаточна осілість, будинки з дерева, глини прямокутної чи овальна; форми, збільшення населення, зачатки обмінної торгівлі.

Духовна культура: наскельні зображення, зооморфні вироби з каменю, покриті охрою. (чуринги), накопичена знань про селекцію тварин і рослин, математичних знань (перші рахівниці), топографічних і географічних знань. Розвиток піктографії, оздоблення предметів побуту — реаліастичність зображення в мистецтві, -глиняні статуетки жінок і чоловіків, музичне танцювальне мистецтво, удосконалення вірувань: злі і добрі духи, обожнювання сил природи: землі, неба, води, вітру. Культ Матері-прародительки, багатий поховальний обряд кремація та інгумація.