Межиріцька культура

Межиріцька культура — археологічна культура пізнього палеоліта. Місцева культура Східного гравета.

Поширена була у Середньому Подніпров’ї.

Стоянки на лівобережжі - Гінці, Добраничівка, Семенівка І,-ІІ, -ІІІ, Шушвалівка І, -ІІ; на правобережжі - Межирічи, Фастів, Горбулів.

Шкребки незначно переважають над різцями ( 2-3%). Вироби із притупленим краєм відносно нечисленні (до 11%). Мікропластинки з мікроретушшю відсутні. Численні пластинки з ретушшю (близько 15%). Відщепи з ретушшю (близько 3%). Серед виробів із притупленим краєм значно переважають пластинки й мікропластинки (близько 80%). Вістря і мікровістря (до 20%) (близько 19% становлять граветовидні із прямою спинкою й понад 80% знарядь із опуклою спинкою або косі. Пластинки і мікропластинки із притупленим краєм близько 50% знарядь із одним крутовідсіченим краєм, близько 6% із двома крутовідсіченими краями і понад 40% з одним або двома прямо або округло ретушованими кінцями. Серед шкребків: до 75% - це кінцеві на пластинках і відщепах, багато подвійних (понад 9%); менше (до півтора відсотків) - округлих, є окремі бічні й “з носиком”, стрілчастих — (до 1,7%). Різці: бічні (більше 40%), серединні (близько 20%), кутові (близько 17%), ч подвійні (близько 15%), потрійні (до 2%)).

Радіокарбонно датується 13,000—11,000 рр. до Р.Х.. Узгоджується з терміном існування суміжних, тотожніх культур. Датування стоянок: Гінці - 13400±185 ( QC-898); Межирічи - 14320± 270 ( QC-897), 15245±1080 ( QC-900); Семенівка І - 13600±160 (Kі.5510); Семенівка ІІ - 14200±180 (Kі-5509); Добраничівка - 12700±200 (Оха-700) (оксфордське датування завжди дає молодші результати).

Найближчим аналог за крем’яної індустрії межирицької культури є матеріали Північноприазовської культури. По окремих показниках (домобудівництво) вона близька і до деснянської культури. Припускають, що межиріцька культура склалася в результаті просування носіїв Північноприазовської культури на північний захід, з Надпорожжя в Середнє Подніпров’я, і їхнього контакту з носіями деснянської культури.