Анетівська культура

Анетівська культура — археологічна культура часів пізнього палеоліту 22—10 тисяч років тому. Область поширення — Степове Побужжя. Найвиразніші археологічні пам'ятки — поселення Анетівка I і II біля села Анетівки.

Культура досліджувалась українським археологом В. Станком. Господарчо-побутові комплекси представлені скупченнями крем'яного та кістяного інвентарю, рештками фауни, каміннями-ковадлами, уламками вохри, вугіллям тощо. Серед знарядь праці переважають крем'яні різці, скребачки, різноманітні мікропластинки з ретушшю тощо. На Анетівці II представлений виразний комплекс знарядь з кістки та рогу — наконечники списів, лощила, проколки, вістря тощо.

Генеза анетівської культури пов'язана з асиміляцією місцевими культурами ранньої доби пізнього палеоліту прибулих центрально-європейських культур. Економіка носіїв анетівської культури базувалася на полюванні на бізонів. Займалися також полюванням на інших тварин — коней, північних оленя, сайгаків, вовків тощо та збиральництвом. Полювали за допомогою лука та списів. Жили первісними общинами по 3—50 осіб.

На Анетівці II досліджено ритуальний мисливський комплекс. Населення анетівської культури взяло участь у формуванні кукрецької культури доби мезоліту.

Коментарі